Samorząd Uczniowski czynnie uczestniczy w życiu szkoły
prowadząc działalność kulturalno - rozrywkową.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Wiktoria Winiarska (kl. VI) - przewodnicząca
Joanna Kobel (kl. VI) - zastępca przewodniczącej
Emilia Kaluga (kl. V)- skarbnik
Zuzanna Gromek (kl. IV) - sekretarz

Pan Michał Minda - opiekun Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski:

- organizuje dyskoteki z różnej okazji, np. Dnia Chłopaka
- ma wielkie serce, bo uczestniczy w akcjach charytatywnych, np.

Akcja charytatywna "Szkoło Pomóż i Ty"

      Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w kolejnej edycji akcji charytatywnej "Szkoło Pomóż i Ty".
Tegoroczna akcja stawia za cel pomoc 22-letniej Justynie Niedziałek, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 2009 r. straciła 4 palce prawej dłoni. Justyna aktualnie studiuje, aby móc w przyszłości realizować swoje marzenia. Prawidłowe funkcjonowanie wśród rówieśników i w życiu dorosłym ułatwią jej specjalistyczne protezy palców. Koszt protez około 65 000. Nasza szkoła postanowiła wspomóc fundację "Pomóż i Ty". Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Katarzyną Sasal dzielnie sprzedawał cegiełki w szkole i poza nią. Koszt takiej cegiełki wynosił jedynie 1 zł. Nasi uczniowie uzbierali wspólnymi siłami 115 zł, które zostały przekazane na konto fundacji. Wszystkim z całego serca dziękujemy za wsparcie i okazaną pomoc.                                                            
Udział w akcji i duże zaangażowanie uczniów przyczyniły się do kształtowania w naszej szkole pozytywnego stosunku do osób potrzebujących i cierpiących oraz propagowania idei wolontariatu.

Zbiórka plastikowych nakrętek na elektryczny wózek inwalidzki

Akcja "Góra Grosza"

2012/13
2013/14