Samorz±d Uczniowski inicjuje i organizuje imprezy szkolne, akcje, np. charytatywne .
Wiele z nich jest już stałym elementem działalno¶ci.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Adam Figarski (kl. VI) - przewodnicz±cy
Wiktoria Angrecki (kl. V) - zastępca przewodnicz±cego
Jakub Biber (kl. III) - sekretarz
Adriana Kopycka (kl. VI) - skarbnik

Pan Michał Minda - opiekun Samorządu Uczniowskiego