Samorz±d Uczniowski inicjuje i organizuje imprezy szkolne, akcje, np. charytatywne .
Wiele z nich jest już stałym elementem działalno¶ci.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Jakub Dzwonek (kl. VII) - przewodnicz±cy
Daria Kępas (kl. VII) - zastępca przewodnicz±cego
Julia Drożdżał (kl. VII) - sekretarz
Emilia Król (kl. IV) - skarbnik

Pan Michał Minda - opiekun Samorządu Uczniowskiego