Samorz±d Uczniowski inicjuje i organizuje imprezy szkolne, akcje, np. charytatywne .
Wiele z nich jest już stałym elementem działalno¶ci.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Daria Kępas (kl. VI) - przewodnicz±ca
Jakub Dzwonek (kl. VI) - zastępca przewodnicz±cej
Zuzanna Matla (kl. VI) - skarbnik
Maja Sasin (kl. III) - sekretarz

Pan Michał Minda - opiekun Samorządu Uczniowskiego